AB, geri dönüştürülmüş içeriği ve ambalajın yeniden kullanımını artırmayı teklif edecek


Avrupa Komisyonu, plastik içecek şişelerinde geri dönüştürülmüş içerik ve paket servis bardaklarının ve çevrimiçi teslimatlar için kullanılan paketlerin yeniden kullanımı için yeni hedeflerle ambalaj atıklarını azaltmaya yönelik önerileri bu hafta açıklayacak.

AB Ambalaj ve Ambalaj Atığı Yönergesi’nin revizyonu, 2030 yılına kadar tüm ambalajların yeniden kullanılabilir veya geri dönüştürülebilir olmasını sağlama ve bloğun karbon ayak izini 2050 yılına kadar sıfıra indirmeye yönelik bir AB hedefine doğru ilerlemeyi amaçlayacaktır.

Teklif, Reuters tarafından görülen bir taslağa göre Avrupa Birliği’nde tüketilen plastiğin yaklaşık %40’ının ve kağıdın %50’sinin ambalaj amaçlı olduğunu ve bir bütün olarak ambalajın kentsel katı atığın %36’sını oluşturduğunu vurguluyor.

Halen değiştirilebilecek olan teklif, direktifin 2018’deki son güncellemesinden itibaren 2025’e kadar %65 ve 2030’a kadar %70’lik geri dönüşüm hedeflerini koruyor.

Ancak, çeşitli plastik ambalajlarda geri dönüştürülmüş içerik için yeni hedefler getiriyor.

2030 için bu oran, plastik içecek şişeleri ve polietilen tereftalattan (PET) yapılmış gıda ambalajları gibi temasa duyarlı ambalajlar için %30, PET’ten yapılmayan temasa duyarlı ambalajlar için %10 ve diğer plastik ambalajlar için %35 olacaktır.

2040 yılına kadar, temasa duyarlı ambalajlar için bu oran %50’ye ve içecek şişeleri dahil diğer ambalajlar için %65’e yükselecektir.

Ayrıca, ambalajların yeniden kullanımı için 2030 ve 2040 hedefleri de belirliyor.

Paket içecek kapları için sırasıyla %20 ve %80, bira ve meşrubat kapları için %10 ve %25 ve gıda dışı çevrimiçi teslimatlar için kullanılan ambalajlar için %10 ve %50’dir.

Bu tür ambalajları kullanan şirketlerin yeniden kullanımı sağlamak için sistemler kurması veya ortak sistemler kurması gerekir.

Çarşamba günü sunulması muhtemel olan teklifin yasalaşması için Avrupa Parlamentosu ve 27 AB hükümetinden oluşan Avrupa Konseyi’nin onayına ihtiyacı olacak ve muhtemelen bazı revizyonlara tabi tutulacak.